Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 106: ودیعه مسکن خانواده 4 نفره


خانواده ۴ نفره: پدر، مادر، پسر ۱۴ ساله و دختر ۹ ساله

 🔸 پدر که ۳۵ سال دارد، بر اثر بلند کردن جسم سنگین دچار مشکل شده و طبق مدرک درمانی از خرداد سال گذشته از کار افتاده‌ی دائم تشخیص داده شده است. دختر بچه به خاطر مشکلات خانواده دچار افسردگی شدید شده و قرص‌هایی مانند ریسپریدون مصرف می‌کند.

🔹زندگی‌شان با یارانه و کمک معیشتی و مبلغ اندکی حاصل از کار نظافت و کمکهای خیرین می‌چرخد.

🔹  در حاشیه تهران و با ۷ میلیون تومان و ماهانه ۳۰۰ هزار تومان در یک خانه ۴۰ متری بدون اتاق مستاجر هستند و تا پایان این ماه قرارداد دارند. صاحبخانه مبلغ ودیعه را به ۲۰ میلیون تومان افزایش داده برای تامین مابقی ودیعه منزل به ۱۰ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
100،000،000 ریال
تامین‌شده
159،910،000 ریال
تاریخ شروع
1400/02/06