Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح ۱۰۷: هزینه بیمارستان مادر 62 ساله

خانواده ۲ نفره: مادر و پدر ۶۲ ساله

 

کمک صورت گرفته: مبلغ 2.7 میلیون تومان جهت ترخیص مادر از بیمارستان پرداخت شد و با تخفیف مابقی مبلغ توسط بیمارستان ایشان مرخص شدند.

 

🔹 در یکی از روستاهای شهرستان کبودرآهنگ در یک خانه‌ی کاه‌گلی قدیمی زندگی می‌کنند که نیاز به تعمیر دارد. زمستان‌ها به خاطر نامناسب بودن خانه، در منزل پسرشان در قم ساکن می‌شوند.

🔸  پدر نابینا و تحت پوشش بهزیستی است. فرزندانشان ازدواج کرده‌اند و اکثرا روستانشین و با وضع اقتصادی نامناسب هستند. خرج زندگی‌شان با یارانه و مستمری بهزیستی و کمک یکی از پسرانش که در قم مستاجر است و خود و همسرش در بیمارستان‌های قم نیروی خدماتی هستند تامین می‌شود.

🔹 زن دچار بیماری قلبی شده که دریچه قلب او در عمل جراحی هفته گذشته تعویض شده است. هزینه بیمارستان تاکنون ۱۲ میلیون تومان شده که ۴ میلیون تومان از آن را پسرشان با فروش موتوری که داشته پرداخت کرده و برای تامین باقیمانده هزینه آن جهت ترخیص وی به کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
80،000،000 ریال
تامین‌شده
33،610،000 ریال
تاریخ شروع
1400/02/15