Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح ۱۱۹: ۱۰ میلیون تومان جهت آزادی زندانی

خانواده ۴ نفره: پدر ۴۴ ساله، مادر ۴۶ ساله، دو پسر ۲۰ و ۱۳ ساله

کمک صورت گرفته: مبلغ ۱۰ میلیون جهت وثیقه‌گذاری اخذ وام برای پرداخت بدهی پدر به زندان افتاده پرداخت گردید. عمده‌ی بدهی به صورت وام توسط ستاد دیه تقبل شده که جهت اخذ آن نیاز به طی مراحل تامین وثیقه بوده است.

🔹 در یکی از روستاهای شهرستان لردگان و در خانه‌ی یکی از اقوام بدون ودیعه و با ماهانه ۳۰۰ هزار تومان مستاجر هستند. پسر ۱۳ ساله بیمار است. مادر خانه‌دار است و به جز یارانه و کمک کمیته امداد درآمدی ندارند.

🔸 پدر خانواده به خاطر ورشکستگی و دادن چک و ناتوانی در پاس کردن آنها زندانی است. ایشان تعدادی گوسفند با چک خریداری کردند که گوسفندها مریض شده و از بین رفتند.

🔹 ستاد عمده بدهی را تقبل کرده که به طلبکاران پرداخت کند و از ۲۴ میلیون تومان مابقی بدهی، باید ۱۰ میلیون تومان به صورت نقدی پرداخت کنند و ۱۴ میلیون دیگر نیز قسط‌بندی شود. جهت پرداخت این بدهی و آزاد شدن از زندان به ۱۰ میلیون کمک نیاز دارند. همچنین مبلغ 10 میلیون تومان جهت جهت وثیقه‌گذاری اخذ وام برای پرداخت بدهی پدر نیاز داشتند که پرداخت گردید.

مورد نیاز
100،000،000 ریال
تامین‌شده
100،220،000 ریال
تاریخ شروع
1400/05/25
تاریخ پایان
1400/06/22