Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 120: 9 میلیون تومان جهت افزایش ودیعه ی خانم تنها


خانم تنها

کمک صورت گرفته: مبلغ ۹ میلیون تومان در تاریخ ۳۱ مرداد به این خانواده پرداخت گردید.

🔹 خانم ۴۱ ساله که پدر و مادرش را در گذشته از دست داده، و همسرش نیز به علت ازدواج مجدد سالها پیش از وی جدا شده است، در حاشیه تهران و با ۶ میلیون تومان ودیعه و ۴۵۰ هزار تومان اجاره‌ی ماهانه مستاجر است.

🔸 به کار جمع آوری ضایعات از برخی کارگاه‌ها می‌پردازد و با فروش این ضایعات ماهانه حدود یک میلیون تومان درآمد کسب می‌کند. اقوامش هم کمک خاصی به او نمی‌کنند و تنها یک برادرش اندکی حمایتش می‌کند.

🔹 در تاریخ ۲ مرداد ماه قرارداد منزل به اتمام رسیده است، جهت افزایش مبلغ ودیعه برای اجاره‌ی خانه‌ی جدید به ۹ میلیون تومان کمک نیاز دارد.

مورد نیاز
90،000،000 ریال
تامین‌شده
113،590،000 ریال
تاریخ شروع
1400/05/26
تاریخ پایان
1400/05/31