Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 130: بدهی و ودیعه خانواده 6 نفره

خانواده ۶ نفره: پدر ۵۷ ساله، مادر ۵۱ ساله، دو پسر، یک دختر و نوه ۴ ساله

کمک صورت گرفته:  با کمک خیرین گرامی 10 میلیون تومان بابت بدهی این خانواده پرداخت شد و حکم جلب مادر ملغی شد. مشکل مسکن این خانواده نیز به این صورت حل شد که ماهانه 1 میلیون تومان بابت اجاره پرداخت شود و در همین منزل فعلی بمانند. برای دختر خانواده نیز که اثاثیه اش در یه مغازه بود وسایل در یک مسجد انبار شد و 2 میلیون تومان بابت بدهی به مغازه پرداخت شد.

پدر از کار افتاده و دچار بیماری ریوی است. دو پسر ۲۸ و ۲۳ ساله دارند که پسر بزرگ اعتیاد دارد و پسر دیگر در کارگاه کفش دوزی کار می کند و ماهانه ۳ میلیون تومان درآمد دارد.
مادر خانه‌دار است و چند سال پیش در یک قرعه‌کشی محلی مبالغی وام گرفت که نتوانستند پس بدهند، طلبکار حکم جلب گرفته و برای جلوگیری از بازداشت مادر، 10 میلیون تومان باید پرداخت کنند.
دختر خانواده به دلیل زندانی شدن همسرش و تمام شدن پول پیش خانه مدتی است که با پسر چهار ساله اش در خانه ی پدر زندگی می کند و صاحب خانه از افزایش تعداد ساکنین شاکی است.

با 5 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 600 هزار تومان در حاشیه تهران، مستاجر هستند که تمام پول ودیعه ی خانه بابت 8 ماه بدهی اجاره کسر شده است. برای تمدید قرارداد خانه نیز به ۱۰ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
164،510،000 ریال
تاریخ شروع
1400/08/13