Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح ۱۳۲: پروتز پا برای مادر ۳۴ ساله

خانواده ۳ نفره: مادر ۳۴ ساله، پدر ۳۳ ساله و دختر ۶ ساله

کمک صورت گرفته: نیاز به تهیه پروتز بود که با کمک بهزیستی و هلال احمر و شما خیرین گرامی این مبلغ تامین شد و فردای سبز نیز مبلغ ۳.۲ میلیون تومان از مبلغ کل ۱۸ میلیون تومان را به سازنده پرداخت کرد.

در یک خانه بسیار ساده با ۱ میلیون تومان ودیعه و ۳۵۰ هزار تومان اجاره‌ی ماهانه در یکی از شهرستان‌های خراسان شمالی مستاجر هستند. پدر دچار اعتیاد است و هیچ درآمدی ندارد. مادر به دلیل نداشتن مواد غذایی در خانه، اکثر اوقات به منزل مادرش می رود و آنجا می‌ماند.

مادر ۳۴ ساله در کودکی دچار حادثه شده و یکی از پاهایش را قطع کردند ولی پای دیگر را علی رغم دستور پزشک قطع نکردند و برای پای قطع شده پای مصنوعی تهیه کردند.

امسال به علت عفونت و جمع شدن پای دیگر، پزشکان آن را هم قطع کردند. برای این پا نیز نیاز به تهیه پروتز به مبلغ ۱۸ میلیون تومان است که مبلغ ۵ میلیون تومان آن را کمیته و هلال احمر متقبل شده و برای مابقی به ۱۳ میلیون تومان کمک نیاز داشتند که 10 میلیون تومان آن توسط خیرین تامین شد و پرداخت گردید و برای مابقی 3 میلیون تومان به کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
30،000،000 ریال
تامین‌شده
30،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/08/23
تاریخ پایان
1400/09/03