Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 133: بدهی ودیعه ی خانواده 6 نفره

خانواده ۶ نفره: پدر ۴۵ ساله، مادر ۴۰ ساله، ۴ فرزند

کمک صورت گرفته: در تاریخ 29 آذر مبلغ ۱۰ میلیون تومان بدهی این خانواده پرداخت گردید.

در یک خانه حدود ۷۰ متری در حاشیه تهران مستاجر هستند. مادر خانه‌دار است و سه دختر ۲۱، ۵ و ۱ سال و ۵ ماهه و یک پسر ۱۶ ساله دارد که دختر بزرگ حدود ۳ سال است عقد کرده و برای تهیه جهیزیه مشکل دارد.

 همسر ایشان تیر ماه امسال در محل کار قالب به سرش خورد و دچار خونریزی مغزی شد و ۵ روز در icu بستری شد و هنوز بهبودی کامل حاصل نشده و قادر به کار کردن نیست. قبلا درآمدی در حدود ۵ میلیون تومان داشتند که در حال حاضر به جز یارانه و معیشتی درآمدی ندارند.

صاحبخانه مبلغ ودیعه را ۱۰ میلیون تومان افزایش داد که از یکی از اقوام قرض گرفتند و قرارداد تمدید شد. برای پرداخت این بدهی به ۱۰ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
100،000،000 ریال
تامین‌شده
100،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/08/26
تاریخ پایان
1400/09/29