Logo خیریه فردای سبز شریف
می‌خواهم کمک کنم
طرح 147: تامین ودیعه مسکن خانواده 2 نفره

خانواده ٢ نفره: مادر ٤٨ ساله و پسر ١٢ ساله 

مادر ٤٨ ساله و پسر ١٢ ساله اش در یک خانه ساده در حاشیه تهران زندگی می کند. پدر سال ٩٩ فوت کرده است. مادر چهار فرزند دیگر دارد که یکی ٢٤ ساله است و خانه را ترک کرده است. سه فرزند دیگر متاهل هستند و توان مالی چندانی ندارند و کمک قابل ملاحظه ای به وی نمی کنند. 

در مجوع با احتساب یارانه و کمک معیشتی و ۵۰۰ هزار تومان کمک کمیته امداد ماهانه حدود ۱ میلیون تومان درآمد دارند. صاحبخانه مبلغ ودیعه را ۱۵ میلیون تومان افزایش داده است. مادر ۳ میلیون وام گرفته است و برای تمدید قرارداد اجاره به ۱۲ میلیون تومان دیگر نیاز دارد.

مورد نیاز
120،000،000 ریال
تامین‌شده
45،524،000 ریال
تاریخ شروع
1401/02/10
می‌خواهم کمک کنم