Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 162: ودیعه خانه مادر 39 ساله و دو پسرش

مادر 39 ساله به همراه دو پسر 18 و 9 ساله‌اش با 10 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 400 هزار تومان در حاشیه تهران مستاجر هستند. پدر خانواده زندانی است و به علت مواد مخدر هر سری به زندان می‌افتد.


پسر بزرگتر به خاطر این مساله و خجالت پیش همسایه‌ها، نزد مادربزرگ رفته و آنجا زندگی می‌کند. پسر کوچیک پای راستش دچار مشکل است و نیاز به جراحی دارد که فعلا تحت درمان است. 

مادر به کار پاک کردن سبزی در منزل مشغول است و مبلغ اندکی دریافت می‌کند که با احتساب یارانه ماهانه 2 میلیون تومان درآمد دارد.

صاحبخانه جوابشان کرده است و برای ودیعه منزل جدید به 20 میلیون تومان کمک نیاز دارند.

کمک صورت گرفته: در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰ میلیون تومان به حساب صاحبخانه واریز گردید.
 

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
200،000،000 ریال
تاریخ شروع
1401/04/29
تاریخ پایان
1401/06/10