Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 163: ودیعه مسکن مادر 32 ساله و پسرانش

مادر 32 ساله و دو پسر 7 و 11 ساله‌اش، در حاشیه تهران با 11 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهانه مستاجر هستند. پدر کارتن خواب بود و سال گذشته طلاق گرفتند.

مادر خانه‌دار است، پسر کوچک کم‌خونی دارد و دیگری دچار بیماری دریچه قلب بود که در شش سالگی درمان شد ولی از سال گذشته دوباره بیماری عود کرده است.

با هفتصد هزار تومان کمک ماهانه کمیته امداد، یارانه و کمک خیرین زندگی می‌کنند. صاحبخانه جوابشان کرده و برای اجاره منزل جدید با 30 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 1 میلیون تومان به 19 میلیون تومان کمک نیاز دارند.

کمک صورت گرفته: مبلغ 19 میلیون تومان در تاریخ 15 مرداد جهت افزایش ودیعه مسکن، به این خانواده پرداخت گردید.

مورد نیاز
190،000،000 ریال
تامین‌شده
190،000،000 ریال
تاریخ شروع
1401/05/05
تاریخ پایان
1401/05/15