Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 99: تهیه دو عدد سمعک برای دختر 8 ساله و پسر 14 ساله در یکی از روستاهای خراسان شمالی

#درمان

خانواده ۷ نفره: پدر و مادر، دو دختر و سه پسر ۸ تا ۱۷ ساله

کمک صورت گرفته: مبلغ ۲۰ میلیون تومان جهت خرید دو عدد سمعک برای دختر ۸ ساله و پسر ۱۴ ساله این خانواده‌ تامین و پرداخت گردید.
 

شرح مختصر:

در یک خانه کلنگی ورثه ای بسیار قدیمی با وسایل بسیار ساده در یکی از روستاهای خراسان شمالی زندگی می‌کنند. پدر خانواده که ۴۰ سال سن دارد، کارگر روزمزد است که با وجود کرونا روزانه حدود ۵۰ هزار تومان درآمد دارد و به سختی امرار معاش می‌کنند. مادر ۳۸ ساله نیز خانه‌دار است.

 سه فرزند مشکل ناشنوایی دارند. یکی از بچه‌ها یک سمعک قدیمی دارد که آن هم از کار افتاده است. هر سه فرزند به سمعک نیاز دارند ولی در حال حاضر جهت تهیه سمعک برای دختر ۸ ساله و پسر ۱۴ ساله این خانواده به مبلغ ۲۰ میلیون تومان کمک نیاز است.

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
200،000،000 ریال
تاریخ شروع
1399/11/12
تاریخ پایان
1399/11/26