Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 92: تهیه برخی اقلام ضروری جهیزیه برای دختر خانم خانواده 3 نفره در حاشیه تهران

خانواده ۳ نفره: عروس و خواهر کوچکتر و مادرش

کمک صورت گرفته:

شکر خدا، برخی اقلام ضروری جهیزیه عروس، برای این خانواده که در تاریخ #۱۸_۰۸_۱۳۹۹ معرفی شده بود، با مبلغ حدودا ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تهیه گردید.

 


شرح مختصر:
پدر ۱۲ سال پیش به علت بیماری قلبی فوت کرده است. پسر بزرگ خانواده خانه‌ای قدیمی و دو طبقه را در حاشیه تهران با ودیعه ۲۵ میلیون و اجاره ۲۷۰ هزار تومان اجاره کرده که مادر و خواهرانش در یک طبقه از آن ساکن هستند و خودش با همسر و دو فرزندش در طبقه دیگر سکونت دارند.

دو دختر دیگر خانواده نیز ازدواج کرده‌اند و مادر و دو دختر باقیمانده‌ش با اندک مستمری پدر و مقداری قالیبافی و یارانه و کمک‌های برادر بزرگتر امرار معاش می‌کنند. دختر بزرگتر سال ۹۷ عقد کرده است و برای شروع زندگی قرار است در طبقه بالای خانه‌ی پدر داماد زندگی کنند، اما توان تهیه برخی اقلام ضروری جهیزیه را نداشته‌اند و برای تهیه گاز، بخاری، فرش، و ظروف آشپزخانه، ۸ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
80،000،000 ریال
تامین‌شده
84،000،000 ریال
تاریخ شروع
1399/08/18
تاریخ پایان
1399/10/16