Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح ۹۵: تهیه ی برخی اقلام جهیزیه برای دختر خانم خانواده 2 نفره در تبریز

خانواده ۲ نفره: مادر و دختر

کمک صورت گرفته:
مبلغ ۵ میلیون تومان جهت خرید برخی اقلام ضروری جهیزیه عروس، برای این خانواده‌ که در تاریخ #۱۱_۰۹_۱۳۹۹ معرفی شده بود، پرداخت شد.

 

شرح مختصر:
در یکی از روستاهای تبریز در خانه ورثه‌ای زندگی می‌کنند. پدر خانواده که کشاورز بوده، ۱۸ سال پیش فوت کرده است. ۱ برادر و ۴ خواهر هستند که بقیه ازدواج کرده و توان مالی چندانی برای کمک به ایشان ندارند.

دختر خانم حدود یک سال پیش عقده کرده است. داماد کارگر است و خانواده‌ها ضامن جهت گرفتن وام ازدواج ندارند. عروس و مادرش هم تحت پوشش کمیته امداد هستند و با کمک های مردمی امرار معاش می‌کنند.
قرار است در یک اتاق ۱۲ متری که یک آشپزخانه کوچک دارد در همسایگی خانه‌ی مادر عروس با ۵ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۳۰۰ هزار تومان ساکن شوند. برای خرید برخی اقلام جهیزیه برای عروس ۵ میلیون تومان کمک مورد نیاز است.

مورد نیاز
50،000،000 ریال
تامین‌شده
50،000،000 ریال
تاریخ شروع
1399/09/11
تاریخ پایان
1399/10/16