Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 228: رهن منزل خانواده سه نفره

 

مادر بیمار خانواده دچار دیسک گردن به همراه دو فرزند خود، در منزل استیجاری زندگی می‌کند.

پسر 16 ساله خانواده ترک تحصیل کرده و برنامه مشخصی ندارد.دیگر فرزند خانواده، دختر دانش آموز کلاس سوم می باشد.

سه سال پیش مادر به خاطر اعتیاد همسر از او جدا شده است.

او توانایی فعالیت زیادی ندارد با این حال، گاهی برای نظافت به منزل دیگران می رود و حدودا ماهی یک میلیون تومان از این راه درآمد دارد.

این خانواده برای تمدید اجاره نامه باید ۳۰ میلیون تومان به صاحبخانه پرداخت نمایند.

مورد نیاز
300،000،000 ریال
تامین‌شده
202،394،868 ریال
تاریخ شروع
1402/09/04