Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 238: رهن منزل مادر کم توان و دو دختر دانش آموز
مادر خانواده با توجه به وضعیت جسمی، توان کار زیادی ندارد ولی با همان وضعیت گاهی برای نظافت به منازل می رود و گاهی کار در منزل انجام می دهد. منزل ایشان در طبقه چهارم و بدون آسانسور می باشد. این مادر دارای دو دختر کلاس هفتم و هشتم می باشد. متاسفانه پدر شدیدا دچار اعتیاد است و مدت طولانیست که منزل را ترک کرده است.
مورد نیاز
500،000،000 ریال
تامین‌شده
505،640،000 ریال
تاریخ شروع
1403/01/12