Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 245: رهن خانه مادر مشکوک به سرطان با کودک اوتیسمی
مادر مشکوک به سرطان دارای دو فرزند می باشد. پسر 12 ساله دچار اوتیسم است و همزمان مشکل قلبی حاد دارد و پزشکان از او قطع امید کرده اند و از بدو تولد دارای یک کلیه بوده است. دختر خانواده کلاس اول ابتدایی است. تمام هزینه های این خانواده اعم از کرایه خانه و ارزاق و .... بر عهده خیریه می باشد.
مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
200،000،000 ریال
تاریخ شروع
1403/02/24