Logo خیریه فردای سبز شریف
می‌خواهم کمک کنم
طرح 247: رهن خانه مادر بیمار مشکوک به سرطان با دو فرزند محصل
مادر مشکوک به سرطان است و قبلا سابقه سکته دارد. او صاحب دو فرزند است که پسر کلاس هشتم و دختر کلاس دوم است. دختر بچه، بیماری اوتیسم دارد و دارای معلولیت خفیف ذهنیست. خانه ای که فعلا در آن سکونت دارند مناسب سکونت نیست و باید تا حدود یک ماه دیگر خانه را تخلیه کنند. این خانواده برای قرارداد جدید، به ۳۵ میلیون تومان نیاز دارند.
مورد نیاز
350،000،000 ریال
تامین‌شده
211،240،000 ریال
تاریخ شروع
1403/03/08
می‌خواهم کمک کنم