Logo خیریه فردای سبز شریف
می‌خواهم کمک کنم
طرح 250: رهن خانه مادر و سه فرزند

مادر خانواده در صورت امکان، کار در منزل انجام می دهد. به همراه سه فرزند خود زندگی می کند یکی از دختران 18 سال و دیگری 5 سال دارد.
پسر نوجوان خانواده 15 سال دارد و کارگری می کند و  حدودا ماهی 4 میلیون درآمد دارد
پدر خانواده اعتیاد دارد و نفقه نمی دهد و  هر از گاهی به منزل سر می زند.
برای تمدید اجاره نامه باید هر چه زودتر 40 میلیون بپردازند.
فعلا مادر خانواده 10 میلیون تومان قرض گرفته و به صاحبخانه داده است و باید 30 میلیون باقی مانده و قرض خود را ادا کند.

مورد نیاز
400،000،000 ریال
تامین‌شده
40،740،000 ریال
تاریخ شروع
1403/03/20
می‌خواهم کمک کنم