Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 256: رهن خانه مادر سرپرست خانوار به همراه 4 فرزند
مادر خانواده به همراه چهار پسر خود زندگی می کند که قبلا پسر بزرگ نان آور خانواده بوده فعلا او به سربازی رفته و مادر در یک کارگاه خیاطی مشغول به کار است. مادر دارای سه پسر دانش آموز کلاس هشتم، ششم و سوم می باشد..
مورد نیاز
300،000،000 ریال
تامین‌شده
300،000،000 ریال
تاریخ شروع
1403/04/18
تاریخ پایان
1403/04/31