Logo خیریه فردای سبز شریف
می‌خواهم کمک کنم
پویش کمک تحصیلی به کودکان نیازمند

تهیه لوازم‌التحریر، کیف و لباس مدرسه برای 160 دختر و پسر دانش آموز خانواده های نیازمند شناسایی شده در حاشیه تهران

این صفحه در دست تکمیل است ...

 

مورد نیاز
960،000،000 ریال
تامین‌شده
316،342،000 ریال
تاریخ شروع
1401/06/11
می‌خواهم کمک کنم