Logo خیریه فردای سبز شریف
یلدای محبت

#یلدای‌_محبت

به مناسبت شب یلدا و با همکاری انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف

تیم دانشجویی فردای سبز تصمیم گرفتن که از خانواده های نیازمند با یک وعده غذا پذیرای کنند که به علت دشواری هماهنگی و حضور خانواده ها در یک مکان، غذاها تهیه شد و در درب منزل خانواده های نیازمند تحت پوشش خیریه فردای سبز به آنها اهدا گردید.

همچنین پاکت های پول نقد که در آن مبلغ 150 هزار تومان به ازای هر نفر از اعضای خانواده بود، نیز به همراه غذا به عنوان هدیه اهدا گردید.

۱۰۰ پرس غذا به همراه

۱۵۰ هزار تومان هدیه‌ی نقدی به ازای هر نفر

 در مجموع: به مبلغ ۱۸.۹ میلیون تومان

به ۴۰ خانواده نیازمند اهدا گردید.

مورد نیاز
100،000،000 ریال
تامین‌شده
189،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/09/27
تاریخ پایان
1400/10/13