Logo خیریه فردای سبز شریف

پست‌ها

دانشگاه شریف

گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در خرداد 1403

1403/04/06
به لطف الهی و همت خیرین عزیز در خرداد ماه 1403، کمک ها و فعالیت های خیریه فردای سبز شریف به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند همچنان ادامه داشت و در بخش های اجاره و رهن منزل، لوازم ضروری زندگی، قربانی، کمک هزینه زندگی، درمان بیماران ، جهیزیه و ... برای خانواده های نیازمند در مجموع به ارزش 1،308 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در فروردین ماه 1403

1403/02/04
به لطف الهی و همت خیرین عزیز در فروردین ماه 1403، کمک ها و فعالیت های خیریه فردای سبز شریف به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند همچنان ادامه داشت و در بخش های اجاره و رهن منزل، لوازم ضروری زندگی، قربانی، کمک هزینه زندگی، درمان بیماران ، افطاری نیازمندان و ... برای خانواده های نیازمند در مجموع به ارزش 699 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در اسفند ماه 1402

1403/01/12
به لطف الهی و همت خیرین عزیز در دی ماه 1402، کمک ها و فعالیت های خیریه فردای سبز شریف به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند همچنان ادامه داشت و در بخش های اجاره و رهن منزل، لوازم ضروری زندگی، قربانی، کمک هزینه زندگی، درمان بیماران ، اطعام روز نیمه شعبان و ... برای خانواده های نیازمند در مجموع به ارزش 1،217،000،000 تومان صورت گرفت.

گزارش ارزاق نوروز و ماه مبارک رمضان

1402/12/19
بسته‌بندی و توزیع 255 بسته ارزاق با هزینه 373 میلیون تومان به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان توسط دانشجویان دانشگاه شریف در 18 اسفند 1402 انجام شد که شرح و فاکتور های مربوطه در مشروح گزارش آمده است.